Spring til indhold

Løvskal egnen

Løvskal er et landsbysamfund, der ligger på den sydlige side af Nørreåen. Løvskal er en del af Skjern Sogn. På den nordlige side af Nørreåen ligger Tindbæk, der ligger på grænsen mellem Randers og Viborg kommuner. Løvskal og Tindbæk deles om kirken, Skjern Kirke.

Vores skole Nørreåskolen, vores børnehave Nørreå Børnehus og vores idrætsklub Team Nørreå er fælles for Hjorthede, Lee, Tindbæk og Løvskal området. Vi opfatter os som en del af et stærkt team i den østlige del af Viborg Kommune.

En del af Løvskal borgerne arbejder udenfor Viborg Kommune, og det er yderst vigtigt at bevare dette område som et dynamisk samfund, der også fremover kan fastholde og tiltrække nye bosættere og nye erhvervsvirksomheder til Viborg Kommune.

Byskilt fra Randersiden
En af Løvskal-egnens styrker er, at vi ligger tæt på den nord-syd gående jyske motorvej, og afstanden til Ålborg og Århus er under en times kørsel. Selv Silkeborg og Hobro kan nås indenfor en halv time med bil. Afstanden til Viborg og Randers er 20 km. og Bjerringbro og Hammershøj ligger indenfor 9-10 km.

Løvskal-egnen i dag

Løvskal er en idyllisk by, der fremtræder med velholdte huse og udenoms- arealer. Der er mange velbevarede bindingsværkshuse og ejendomme både i byen og på egnen. Byen har ny gadebelysning og nyanlagt fortov. Sidegaderne i byen er belyste, men ikke asfalterede. De er henlagt som private fællesveje.

Der er ikke mange tomme huse i landsbyen, som det ellers ses i mange andre landsbyer. Generelt er det nemt at få solgt et hus i Løvskal.

I byen er der et forsamlingshus med mange aktiviteter for byens borgere.

Tingpladsen
Omkring forsamlingshuset er byens eneste fællesareal. På arealet står byens flotte eg stolt midt på den gamle Tingsplads. Pladsen er blevet shinet fint op med en flot renoveret hestevogn.

Byen får i dag sin private vandforsyning fra Tindbæk. Løvskal Vandværk I/S står for distributionen af vandet i byen og har således fortsat ansvaret for den private vandforsyning. Nogle ejendomme har dog stadig egen boring.

Byen ligger op til Løvskal Skov, der tilhører Ulstrup Skovdistrikt (Ulstrup Slot). På den anden side af byen, der grænser op til Nørreåen er det bevaringsværdige og naturskønne Næsset med græs og spredt enebevoksning.
Fra NæssetNæsset er der udsigt ud over Nørreådalen helt til Ø-bakker.
Fra selve Løvskal er der ligeledes en malerisk udsigt over Nørreådalens agre og enge.

Der er således rig mulighed for friluftsliv som jagt, fiskeri, kanosejlads samt gå- og rideture i naturen. Skovene rundt om Løvskal bliver også flittigt brugt til løbeture, idet der er flere forskellige ruter af varierende længde og “sværhedsgrader”. Der er dog indtil videre kun anlagt ét såkaldt “spor i landskabet” ved Skjern Hovedgaard og voldstedet i tilknytning til Margurite-ruten, der fører igennem en del af Løvskalområdet.