Spring til indhold

Løvskal-egnens historie

Løvskal

Løvskal er en gammel “stjerneby”, der er betegnelsen for byer, hvor gårde og huse er samlet i en klynge med markerne strålende som en stjerne ud fra gårdene og husene. Egnen har rødder tilbage til oldtiden, og de mange fund af stenøkser, bålsteder, potteskår og meget andet i jorden vidner om, at her har boet mennesker siden stenalderen.

Den tidligere Kongelige privilegerede kro, telefoncentral, slagter, skomager, smedje, landsbyskole m.m. er i dag stadig bevaret, men anvendes i dag til beboelse eller erhverv.

Lupo og Caravelle specialist Mercari

Okkerlejet i Løvskal

I Løvskal ved området Næsset startede der i 1915 en mindre produktion af okker. Okkerlaget var op til 5,4 m tykt, hvilket var det tykkeste fund i Danmark. Der blev gravet okker i Løvskal indtil 1960, hvor produktionen blev urentabel og værket lukkede. I dag skal man være godt kendt i området for at kunne se resterne af det gamle værk.

Skjern

Gårdene i byen har fra tiden før 1788 været fæstegårde under Skjern Hovedgaard, der er beliggende ved Skjern Kirke. I området ved Skjern er ligeledes beliggende den nyrestaurerede Karmark Mølle, som er den vandmølle, der tidligere malede egnens korn.

Lupo og Caravelle specialist Mercari

Resterne af den meget gamle Skjern befæstning “Voldstedet” ses også i området mellem Skjern Hovedgaard og Karmark. I området tæt ved kirken og Voldstedet er der usædvanligt mange gravhøje. Her er også fundet landets ældste runesten. Voldstedet besøges hvert forår af en gruppe ærkologi-studerende fra Aarhus Universitet, som udforsker Voldstedet og der findes hvert år nye fund.

Skjern Hovedgaard er i dag et socialpædagogisk opholdssted (efter servicelovens §49) for drenge i alderen 13 – 18 år (23 år). Skjern Hovedgaard er normeret til 10 + (3) drenge.