Spring til indhold

Virksomheder og beskæftigelse

I forhold til byens størrelse er der mange, som har deres arbejdsplads her. Samlet set er der 100 fuldtids-beskæftigede i området (2007).

Der er i alt beskæftiget ca.:
50 i det private erhvervsliv
25 i skole og institutioner
25 i landbruget

Derudover er der et stort uregistreret antal, som har landbruget som bierhverv. Mange af de, som arbejder på Løvskalegnen, er folk, som kommer fra omegnen.

De Løvskalborgere, som ikke arbejder i selve Løvskal, arbejder i et stort geografisk område med en radius på op til ca. 75 km. Mange arbejder udenfor Viborg Kommune.

Private erhvervsvirksomheder

Løvskal har mange virksomheder inden for håndværk, men har også en bilforhandler med eget værksted, der forhandler nye og/eller brugte biler.

Toyota forhandler Lihn & Boi

Indenfor bygningshåndværket er der 5 tømrer-virksomheder med specialer indenfor områderne nybygning, istandsættelse af ældre huse, trappebygning og andre maskinopgaver.

Derudover er der:
1 Vægtfabrik
1 Teltudlejning
1 Maskinstation
2 Webshops
1 Stutteri
1 Bondegårdsferieudlejning

KL Trapper

Landbruget har gennem de seneste 10 år forandret sig meget. De fleste gårde er i dag enten drevet som deltidsbrug med planteavl eller jorden er lejet ud til omkringliggende gårde. Der er således i dag kun 3 fuldtids-landbrug tilbage:
En større svinegård, der ligger ca. 4 km fra byen Løvskal
En planteavler med kartofler som specialafgrøde
En grøntsags-producent med hovedvægt på porrer

Af deltidsbrugene er der en del med hestehold. Der bliver avlet varmblodsheste og heste til kørebrug. Herudover er der en del heste, der bliver brugt til ridning.

Juletræsproduktionen er også stor i Løvskal.

Selvom der således kun er få egentlige landbrug tilbage i området, forekommer der dog en del eksport af landbrugsvarer fra egnen.