Spring til indhold

Data om egnen

I sensommeren 2006 blev der sendt et spørgeskema ud til alle landsbyens borgere. Nedenstående tal er beregnet efter besvarelserne herpå. 40 % af husstandene har besvaret spørgeskemaet. Der er 107 husstande/ejendomme med ca. 350 beboere. Borgernes alder fordeler sig skønsmæssigt således:

30% mellem 0 – 19 år
26% mellem 20 – 39 år
27% mellem 40 – 59 år
17% mellem 60 – + år

Billede fra Byfesten 2006

Det er en blanding af indfødte og tilflyttere, som bor i Løvskal. I dag udgør tilflytterne den største del. De seneste 10 år er der sket et generationsskifte i byen, og en del yngre med børn er flyttet til. Denne blanding af generationer er et stort plus for alle i byen. Det skaber tryghed, glæde og kontinuitet i dagligdagen.