Spring til indhold

Løvskal Vandværk

Byen får i dag sin private vandforsyning fra Tindbæk. Løvskal Vandværk I/S står for distributionen af vandet i byen og har således fortsat ansvaret for den private vandforsyning.

Bestyrelsen i Løvskal Vandværk I/S
Post Navn Telefonnummer Kontakt
Formand Keld H. Jakobsen 2759 9889 Mail til Keld
Kasserer Anders J. Andersen 2360 1871 Mail til Anders
Medlem Rune Meier Andersen 4410 2826 Mail til Rune
Medlem Tommy Pilheden 6090 0800 Mail til Tommy
Medlem Thomas Nielsen 5180 3497 Mail til Thomas
Suppleant
Suppleant

Stand Juni 2019

Løvskal vandværk Beredskabsplan (kan også download her)
Alarmeringsliste Kontaktes ved:
Formand

Bestyrelse

Keld Jakobsen
Tlf. 2759 9889

Anders J. Andersen
Tlf. 2360 1871

Tommy Pilheden
Tlf. 6090 0800

Henrik Lorentzen
Tlf. 2024 6853

Rune M. Andersen
Tlf. 4410 2826

– Fare for forurening.

– Trusler om sabotage.

– Ledningsbrud.

– Udfald på værket.

Lee Smedeforretning
Lee Byvej 55
8850 Bjerringbro
Tlf . 8668 6006/4018 4896

Alternativ:
Hennings Smedje
Knorreborgvej 7
Mammen, 8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 5294/2163 5394

– Udfald på værket

– Ledningsbrud

Elro
Elrovej 1
8900 Randers
Tlf.: 8710 1520

Mogens Brandt
Tlf.: 4095 6200

– Strømsvigt.

– Fejl i el. systemet.

Kritiske forbruger.

– Længere tids forsyningssvigt*

– Større brud på ledningen

– Se e.mail liste for hurtig Kontakt til brugere.

Falckstationen i Bjerringbro
7010 2030
Behov for rentvandstanke til
drikkevandsforsyning

Relevante myndigheder :
Beredskab / Falk tlf. 7010 2030
Kommunens miljøforvaltning tlf. 8787 5612/ 8787 5616
Beredskab kommunen tlf. 8787 8787
Embedslægen tlf. 8662 3327

Handlingsplan

Udført kl. Init.
1. Alarm ingået

Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbrugere noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og evt. skader

2. Varsling

1. Teknisk personale varsles jf, telefonliste. 2. Oversigt over konsekvenser Vurdering af evt. vandreducerende tiltag.

3. Lokalisering og afspærring

Lækagen lokaliseres, eventuelt ved hjælp af lækageudstyr: Berørte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen Etabler eventuelt nødvandforsyning.

4. Udbedring af skaden

Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse. Kontakt gravemandskab, og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Når skaden er udbedret, skal rørene gennemspules og om Nødvendig desinficeres.

5. Andet

Ved større udgravninger kan det være nødvendigt at etablere afspærring af selve arbejdsstedet og eventuelt hele gaden. Politi orienteres om afspærring af gaden og godkender evt. planer for omkørsel. Brandvæsenet og ambulanceberedskabet orienteres på tlf. 7010 2030

Senest opdateret: Tirsdag, 11. juni 2019 21:02